Fast
ejendom

i trygge
rammer

Duras A/S blev etableret af Brian Faurholm Christensen, Mogens Zinck og Henrik Higham Schlüter i 2009 med baggrund i finanskrisen.

Ledelsens sammensætning sikrer en bred erfaring og ekspertise indenfor ejendomsmarkedet, herunder administration og drift af såvel bolig- som erhvervslejemål, køb og salg af ejendomme, økonomi m.m.

Vi har stor erfaring i nødlidende ejendomme med høj finansieringsgrad, men er også køber til velfungerende ejendomme på kontantbasis.

Vi har bl.a. specialiseret os i:

 • Køb og genopretning af ejendomme, som har problemer med ejerkreds, finansiering eller drift
 • Genetablering af tilfredse lejere i ejendommene
 • Optimering af driften i ejendommene, herunder retablering af ejendommenes fysiske stand
 • Formidling af ovenstående typer ejendomme fra ekstern eller intern portefølje

Duras Administration ApS
Duras Administration ApS administrerer såvel egne som fremmede ejendomme, herunder udlejning af såvel bolig- som erhvervslejemål.

Vi har fokus på udlejning af attraktive bolig- og erhvervslejemål, og især fokus på at sikre kvalitet i udlejningen – til glæde og gavn for såvel ejere som lejere.

Ejendommesøges!

 • Nyere rækkehuse over hele landet
 • Nyere boligudlejningsejendomme i København – opdelt i ejerlejligheder
 • Volumen på 100-150 mio. kr. pr. ejendom

Organisation

Brian Faurholm Christensen (direktør)

 • 20 års erfaring med ejendomsmarkedet
 • Ansvar for den daglige drift af ejendommene samt administrationen
 • Mail: Send email

Mogens Zinck (bestyrelsesformand)

 • Uddannet økonom (HD/R) med mange års erfaring fra store danske og udenlandske virksomheder
 • 10 års erfaring med ejendomsmarkedet
 • Ansvar pleje af netværk, køb og salg, udarbejdelse af kalkulationer, mulige potentialer og oplæg til finansieringsstruktur
 • Mail: Send email

Henrik Higham Schlüter (bestyrelsesmedlem)

 • Praktiserende advokat
 • 20 års erfaring med ejendomsmarkedet
 • Ansvar for alle juridiske forhold, forhandlinger med panthavere, tvangsauktioner og gennemførelse af handler
 • Mail: Send email

Majbritt Pinholt (bogholder & ejendomsadministrator)

Bente Helle Andersen (direktionssekretær)

Boeskærvej 11A, 2. sal

DK-7100 Vejle

Telefon +45 75 82 00 62

Telefax +45 75 82 00 65

Mail: duras@duras.as

CVR.nr. 32 88 94 33